Krótki przegląd najważniejszych kontekstów, w jakich stosuje się kategorię pustki i nieistnienia w klasycznej filozofii konfucjańskiej i daoistycznej

Authors

  • Anna I. Wójcik

Keywords:

nonbeing, emptiness, dao, wuwei, classical Chinese philosophy, Confucianism, Daoism

Abstract

A brief overview of the most important contexts in which the categories of emptiness and non-existence are used in classical Confucian and Daoist philosophy: The text presents a proposal to systematize the most important contexts in which such categories as non-being and emptiness were considered in the two most influential philosophical schools in ancient China, namely in Confucianism and Daoism.

Published

2012-12-01